Algemene voorwaarden AdyasEnergy

Voorwaarden over de koop, levering en installatie van zonnepanelen.

01-07-2023

Installatie:

Het installeren, inclusief de voorbereiding, van het zonnepanelen-systeem op de locatie, zoals vermeld in de offerte. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met jou hebben afgesproken.

Offerte:

De offerte die wij aan jou sturen voor de installatie van het zonnepanelen-systeem.

Opleverrapport:

Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert en oplevert.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen jou en ons betreft de installatie van het zonnepanelen-systeem. Deze bestaat uit de offerte, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord.

Prijs:

De totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die jij aan ons verschuldigd bent, zoals in de offerte of overeenkomst staat.

Schouw:

Het technische onderzoek op afstand uitgevoerd vanuit ons kantoor om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor zonnepanelen-systeem we kunnen installeren. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Bij twijfel kunnen we ook een schouw op locatie uitvoeren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Website:

Onze website: www.adyasenergy.nl.

Wij (we, ons, onze):

AdyasEnergy, Stationsweg 45, 4205 AA Gorinchem

 

Zonnepanelen-systeem:

De fotovoltaïsche panelen, met systeemcomponenten en materialen om elektriciteit op te wekken door middel van zonlicht. Daarbij hoort ook de technische installatie van het frame, omvormer(s) en randapparatuur, die gelijkspanning van de zonnepanelen omzet naar wisselspanning.

 

 1. Offerte, bestelproces en wijzigingen

Als je bij ons terecht komt bekijken we samen of een zonnepanelen-systeem haalbaar is. We doen dit tijdens een fysiek of online adviesgesprek. Vaak maken wij op basis van jouw adresgegevens hiervoor een daktekening middels software, dit noemen we een (online) schouw. Met software maken we een offerte voor je. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt. De offerte is vrijblijvend, maar heeft wel een geldigheidsdatum.

 

Staat er geen geldigheidsdatum in? Dan houden we 10 kalenderdagen na ontvangst aan. Als je blij bent met de offerte horen we dat graag. Na aanvaarding gaan wij direct voor je aan de slag. We hebben dan een overeenkomst.

 

Zodra je akkoord bent met de offerte, maken we een afspraak voor een technische schouw bij jou op locatie. In sommige gevallen voer je die technische schouw zelf uit. Uit de technische schouw kan naar voren komen dat er meerkosten zijn. Als je akkoord gaat met de definitieve prijs, na de schouw, vragen we je een aanbetaling te doen. Je betaalt minimaal 50% van het overeengekomen bedrag uiterlijk 2 dagen nadat je de bestelbevestiging en factuur hebt ontvangen. Na de aanbetaling heb je recht op een installatie datum.

 

Indien de installatie datum die wij samen overeenkomen 3 maanden (of later) in de toekomst ligt hebben wij het recht om de totale offerte prijs te verhogen met maximaal 6%, conform Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

 

De in de offerte / overeenkomst genoemde cijfers met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem zijn een algemene inschatting. Deze cijfers bieden geen garantie voor de daadwerkelijke opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem. Uiteraard doen we ons uiterste best om de cijfers zo realistisch mogelijk te laten zijn.

 

 1. Planning

We streven ernaar binnen uiterlijk 16 weken na ontvangst van de aanbetaling de installatie uit te voeren. Het kan echter voorkomen dat door drukte hier meer tijd overheen gaat. Bij vertraging, door bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor we niet kunnen werken, nemen we contact met je op voor een nieuwe installatiedatum.

 

Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een vertraging of een leveringsprobleem, kan het voorvallen dat we de door jou bestelde panelen niet plaatsen. De zonnepanelenmarkt verandert namelijk heel snel. In dat geval geven we je andere producten met gelijkwaardige of vergelijkbare eigenschappen, soms is dit ook een ander merk. Komen de bestelde panelen op een later moment toch binnen bij ons? Dan kunnen we samen beslissen om de installatiedatum te verschuiven. AdyasEnergy behoudt dus te allen tijde het recht om het aanbod eenzijdig te wijzigen.

 

Wij behouden ook te allen tijde het recht om de installatiedatum te verschuiven. We zijn namelijk onder andere, maar niet uitsluitend, afhankelijk van levertijden, externe installateurs of installatie partijen en materiaal tekorten.

 

Mochten we de afgesproken installatiedatum niet halen, dan heb je geen recht om met terugwerkende kracht gecompenseerd te worden voor het eventuele verlies in opbrengst vanaf de afgesproken installatiedatum.

 

 1. Installatie en oplevering

De zonnepanelen worden, inclusief omvormer(s) en eventuele andere afgesproken producten, meestal geïnstalleerd door externe installateurs, wij besteden de installatie uit. Het kan gebeuren dat we gebruik maken van eigen installateurs.

 

De schouw, zowel op afstand als op locatie, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. We vragen je daarom dit zelf uit te zoeken voordat je akkoord gaat met de offerte. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de draagkracht van het dak en of de onderconstructie.

 

We spreken af met de installatie bedrijven met wie wij samenwerken dat de aansluiting van de zonnepanelen aan de juiste normen voldoet, namelijk NEN3140. Soms kijken we ook naar de meterkast en als die niet volgens de nieuwste normen is brengen wij je daarvan op de hoogte en doen we eventueel een aanbod om dit voor jou tegen een meerprijs in orde te maken.

 

Na de installatie van je zonnepanelen-systeem wordt de installatie door een externe installateur met je doorgenomen. Hiervoor moet je aanwezig zijn tijdens de oplevering. Ben je niet aanwezig en moeten we terugkomen, dan mogen we daarvoor kosten in rekening brengen.

 

AdyasEnergy behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de installatiewerkzaamheden en het ontbinden van de overeenkomst bij een van de volgende situaties:

 

De veiligheid van de installateurs kan bij het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden niet worden gegarandeerd;

De locatie voor de installatiewerkzaamheden is niet goed bereikbaar;

De dakpannen of dakconstructie blijkt niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen;

Asbest wordt aangetroffen;

De staat van het dak is dusdanig slecht dat installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;

Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

*Als onze installateurs langskomen en een van de bovenstaande situaties aantreffen omdat je ons onjuiste informatie hebt gegeven, of belangrijke informatie niet hebt doorgegeven, behouden wij ons het recht voor om de kosten bij je in rekening te brengen die wij tot dan toe hebben gemaakt. Deze kosten verrekenen we dan met de aanbetaling die je hebt gedaan.

 

 1. Herroeping van de Overeenkomst

Herroepen van de opdracht tot installatie

We zien je (digitale) akkoord op de offerte en je aanbetaling als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het zonnepanelen-systeem uit te voeren. Ook als er na de schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de offerte worden doorgevoerd. Wil je na je 14 dagen herroepingsrecht je opdracht annuleren? Dan rekenen we hiervoor 30% van het totale bedrag.

 

Herroepen van de installatie van je zonnepanelen-systeem

Je kunt je tot 14 dagen na het accepteren van de offerte van je zonnepanelen-systeem bedenken. Je kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd. In dit geval vragen we je om een compensatie voor de werkzaamheden die we al hebben gedaan. Dat zijn onder andere, maar niet uitsluitend;

 

de installatiekosten van de oorspronkelijk uitgevoerde installatie;

een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten;

de verwijderingskosten.

Zijn er complexe en vaak dure verwijderingswerkzaamheden nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we niet verplicht deze werkzaamheden uit te voeren of te betalen. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren.

 1. Schade

Schade komt bijna nooit voor. Maken we toch een fout waardoor er schade aan jouw eigendom ontstaat? Dan zorgen wij dat het hersteld wordt. Kan dat niet? Dan vergoeden we dit natuurlijk. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld je schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer, maar ook een vlek in bijvoorbeeld de vloerbedekking. Wij vergoeden nooit immateriële schade.

 

Heb je gehaakte dakpannen op je dak? Dan vragen we je om tijdens de installatie van het zonnepanelen-systeem minimaal 20 reserve dakpannen beschikbaar te hebben. Voor niet gehaakte dakpannen is dit aantal minimaal 10. Gaat er dan een dakpan kapot of komen we reeds kapotte dakpannen tegen? Dan vervangen we deze direct door jouw reserve-dakpannen. We vergoeden nooit kapotte dakpannen, hier ben je zelf verantwoordelijk voor.

 

Schakel je zelf een ander in om eventuele schade of problemen op te lossen? Dan vergoeden wij alleen de kosten als we de offerte schriftelijk hebben goedgekeurd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Wij hebben het recht om een offerte af te wijzen, bijvoorbeeld als wij vinden dat de schade of het probleem niet voor onze rekening is, of als de kosten uit de offerte te hoog zijn. We nemen in dat geval contact met je op om te onderzoeken of er een andere oplossing mogelijk is.

 

 1. Wat we jou vragen

Je betaalt de prijs zoals vermeld in de overeenkomst. Het gaat dan om de aanbetaling en het resterende bedrag na de installatie. Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren, vragen we je:

ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen;

ons te informeren over aanpassingen aan de originele draagconstructie van het dak;

ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s en geblokkeerde of gevulde ruimten;

zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van je zonnepanelen-systeem. Dus niet de buren of een van je kinderen;

alle goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde en beschikbaar te hebben. Het komt bijna nooit voor, maar in enkele gevallen zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van de VvE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente nodig;

op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld in de offerte en/of in een mail van je adviseur uit te voeren, door bekwame personen en volgens de standaard relevante kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld het verwijderen van pijpjes, de renovatie van dakbedekking of aanpassingen in de meterkast.

ons op de hoogte gesteld te hebben van mogelijke aankopen in het verleden waarbij je gebruik hebt gemaakt van de Kleineondernemersregeling (KOR). Dit kan namelijk invloed hebben op jouw (recht op) teruggave van de btw. Weten we dit van tevoren, dan kunnen we meedenken over een oplossing. We gaan ervan uit dat de informatie rond de KOR en jouw werksituatie correct en volledig door jou aan ons wordt aangeleverd. Wij maken een schatting van de mogelijkheden voor het terugvragen van de btw, maar kunnen geen exacte berekeningen garanderen. We zijn dus niet aansprakelijk voor eventuele complicaties of een verschil in het teruggave-bedrag bij het terugvragen van de door jou betaalde btw over je zonnepanelen-systeem.

Is er sprake van een geldige reden waarom we niet langs kunnen komen op de installatiedatum, zoals bijvoorbeeld sneeuw, wind of extreme hitte? Dan streven we ernaar dat je uiterlijk één dag van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail en is de vergoeding vanuit ons niet van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan dit eventueel de ochtend zelf zijn, als de wind bijvoorbeeld spontaan is op komen zetten of plotseling personeelstekort bij AdyasEnergy.

 

Als wij op de afgesproken installatie datum bij je voor de deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren, bijvoorbeeld omdat je niet thuis bent of om andere aan jou toe te rekenen redenen? Dan mogen we €550 incl. BTW bij je in rekening brengen.

 

Hebben wij voor de installatie specifieke externe kosten gemaakt, zoals het huren van een hijskraan? Dan mogen we deze kosten ook bij jou in rekening brengen. Heb je deze kosten niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning? Dan kunnen wij mogelijk de overeenkomst ontbinden en ben je nog steeds verplicht tot betaling.

 

Je bent de eigenaar van je dak of je hebt toestemming van je VvE, organisatie of verhuurder om het zonnepanelen-systeem te laten installeren. Denk ook aan (omgevings)vergunningen bij monumentale panden en beschermde stads- en/of dorpsgezichten. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Benader vóór de installatie je verzekeraar om te controleren of de plaatsing geen gevolgen heeft voor je (opstal)verzekering. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

 

We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen, verzekeringen of vergunningen. Als jij dit niet op orde hebt en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we dat bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.

 

 1. Wijzigingen in en bij de installatie

Wil je wijzigingen doorvoeren in het ontwerp en/of inhoud van je zonnepanelen-systeem? Contacteer ons dan vóór de installatie. Dan kijken we samen of we het kunnen verwerken in de overeenkomst. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert. Eenmaal op locatie is een wijziging niet mogelijk.

 

Zijn er onvoorziene omstandigheden, zoals aanpassingen op het dak, asbest, onvoldoende informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de schouw? Dan kan het gebeuren dat we niet kunnen starten. We bepalen dan samen wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren, of wij dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Komen we er niet uit? Dan kunnen we de overeenkomst ontbinden en mogen we €350 incl. BTW verrekenen op je aanbetaling ter compensatie voor het tot dan toe verrichte werk.

 

 1. Geld

Na akkoord op de offerte ontvang je een bestelbevestiging en een factuur met een betaalverzoek voor de aanbetaling van 50% van het totaalbedrag.

 

Hebben wij de zonnepanelen geïnstalleerd en wekken ze stroom op? Dan betaal je ons de prijs van de overeenkomst minus de aanbetaling binnen maximaal 3 werkdagen, inclusief het bedrag bij mogelijke wijzigingen (zoals benoemd bij artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s. We vragen je elke factuur te betalen op de afgesproken dag. Betaal je ons niet op tijd? Dan mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Eventueel met incassokosten erbij. In het geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal AdyasEnergy de verschuldigde koopsom inclusief btw aanpassen.

 

 1. Overgang van eigendom en risico

Na de installatie van je zonnepanelen-systeem is deze voor jouw risico. Vergeet niet je verzekeraar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van je nieuwe zonnepanelen-systeem. Wij blijven eigenaar van het zonnepanelen-systeem totdat jij de prijs van de overeenkomst naar ons hebt overgemaakt. Tot dat moment blijf je ons toegang geven tot het zonnepanelen-systeem. Doe je dit niet, dan kunnen wij maatregelen nemen om het niet betaalde gedeelte van de prijs op te eisen of de zonnepanelen weg te halen.

 

 1. Vakbekwaamheid en garantie

We geven 1 jaar garantie op de installatie van je zonnepanelen-systeem tenzij anders vermeld in je offerte (hierna: installatiegarantie). Hier valt de werking van het systeem onder. We zorgen er tijdens deze periode voor dat je systeem werkt. Gaat er iets stuk binnen de installatiegarantietermijn? Dan vervangen we dit zonder dat het jou iets kost. Heb je afgezien van ons installatie advies? Dan heb je geen recht op installatiegarantie.

 

Let wel op dat onderstaande zaken niet binnen je installatiegarantie vallen en wij en/of onafhankelijke deskundigen dit beoordelen;

de internetverbinding tussen je netwerk en omvormer(s) en/of connectiviteit-module;

schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;

schade ontstaan door kortsluiting ongerelateerd aan het zonnepanelen-systeem;

schade ontstaan omdat je de instructies voor gebruik niet opvolgt;

schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen);

verkleuring van -en/of kleurverschillen tussen- zonnepanelen, of een kleurverschil ten opzichte van de afbeeldingen op onze website;

schade ontstaan door achterstallig onderhoud aan het zonnepanelen-systeem;

schade ontstaan door (vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals ook kan gebeuren bij verouderde daken);

schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het zonnepanelen-systeem die wij niet uitgevoerd hebben;

brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.

Wanneer wij, of een extern door ons ingeschakelde onafhankelijke deskundige, constateren dat de problemen zijn ontstaan door een reden die niet onder de installatiegarantie valt, kunnen we voorstellen om dit voor je op te lossen. Daar kunnen we dan kosten voor in rekening brengen.

 

Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van het zonnepanelen-systeem gelden verschillende fabrieks- en productgaranties. Deze kun je terugvinden in je offerte of bestelbevestiging.

 

Let op: is de fabrieks- en productgarantie van één of meer producten binnen jouw zonnepanelen-installatie korter dan de geldende installatiegarantietermijn? Dan is de garantietermijn van het product leidend.

 

Gaat er na je installatiegarantietermijn iets stuk? Dan staan we nog steeds voor je klaar. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.

 

Laat je werkzaamheden uitvoeren door derden of ga je zelf klussen en beïnvloedt dat je zonnepanelen-systeem, bijvoorbeeld door werkzaamheden op het dak of in de meterkast? Dan vervalt je installatiegarantie, tenzij we van tevoren op de hoogte hiervan waren en hier akkoord op hebben gegeven. Is het dus bijvoorbeeld nodig om een zonnepaneel te verplaatsen of een aanpassing door te voeren in je meterkast? Neem dan altijd eerst contact met ons op.

 

Bij het niet-(optimaal-)functioneren van een zonnepanelensysteem zal AdyasEnergy niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden.

 

 1. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, alien invasions, zwaar weer, pandemie, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

We hebben jouw gegevens nodig om het zonnepanelen-systeem op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan een externe partij zodat deze weet waar hij moet zijn.

 

Daarnaast delen we deze gegevens soms met de netbeheerder. We verwerken de gegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie. We stellen je gegevens nooit beschikbaar aan derden. Met je akkoord op de offerte ga je ook akkoord met onze privacyverklaring, die je kunt nalezen op www.zelfbesparen.nl/privacy.

 

 1. Registratie van het zonnepanelen-systeem

Wanneer wij je zonnepanelen gaan installeren, ontvang je van ons uitleg over hoe je je zonnepanelen-systeem aanmeldt bij je netbeheerder. Dat kan alleen jij zelf doen in verband met privacyregels, maar gelukkig is dat zo gedaan. Nadat je zonnepanelen zijn aangemeld bij je netbeheerder, geven zij dit door aan je energieleverancier en start de verrekening van de door jou opgewekte stroom.

 

 1. Onderhoud

Een zonnepanelen-systeem is redelijk onderhoudsvrij. Toch zijn er omstandigheden of gebieden waar het wijsheid kan zijn om bijvoorbeeld de zonnepanelen schoon te maken. Wij bieden hier ook zelf een service voor. Heb je interesse in ons aanvullende onderhoudsservice? Neem dan contact met ons op.

 

 1. Geschillen

Ben je het niet eens met onze manier van werken of heb je een andere vorm van klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing.

 

 1. Algemene bepalingen

Je rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je verhuist of dat het gebouw waarop je zonnepanelen-systeem staat overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. Hij moet dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben.

 

We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw rechten vanuit de overeenkomst.

 

De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Staat er iets in de offerte wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kun je ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.

 

Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend.

 

Servicecontract AdyasEnergy Zonnepanelen

Artikel 1: Definities

1.1. AdyasEnergy: zonnepanelen, gevestigd te Stationsweg 45,4205 AA Gorinchem

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met AdyasEnergy een servicecontract is aangegaan.

1.3. Servicecontract: de overeenkomst tussen AdyasEnergy en de Klant, waarbij AdyasEnergy de in dit document beschreven diensten aanbiedt tegen betaling van de overeengekomen vergoeding.

1.4. Enphase Energy: het merk van de omvormers die AdyasEnergy gebruikt bij de installatie van zonnepanelen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle servicecontracten die AdyasEnergy aangaat met haar klanten.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen AdyasEnergy en de Klant.

 

Artikel 3: Aanvang en duur servicecontract

3.1. Het servicecontract treedt in werking op de datum waarop de klant het contract afsluit en heeft een minimale looptijd van één jaar.

3.2. Het servicecontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij de Klant het contract opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het lopende contractjaar.

 

Artikel 4: Vergoeding en betaling

4.1. De vergoeding voor het servicecontract bedraagt €199,- per jaar, inclusief BTW tenzij anders aangegeven in de offerte.

4.2. De vergoeding dient jaarlijks vooraf te worden voldaan door de Klant, middels automatische incasso of per factuur.

4.3. Indien de Klant de vergoeding niet binnen de gestelde termijn voldoet, heeft AdyasEnergy het recht om de dienstverlening op te schorten tot het moment dat de betaling alsnog is voldaan.

 

Artikel 5: Dienstverlening

5.1. AdyasEnergy biedt onder dit servicecontract de volgende diensten aan:

 1. a) Telefonische ondersteuning bij vragen over de Enphase Energy omvormer en de bijbehorende app.
 2. b) Automatische e-mailnotificaties met te volgen stappen indien er iets met de status van het systeem is.

5.2. AdyasEnergy is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de omvormer, de app of de monitoring diensten van Enphase Energy. Bij problemen met deze producten en diensten verwijst AdyasEnergy de Klant door naar de klantenservice van Enphase Energy.

5.3. AdyasEnergy verplicht zich ertoe om haar uiterste best te doen om de Klant zo goed mogelijk te ondersteunen, maar kan niet garanderen dat alle problemen direct of volledig kunnen worden opgelost.

 

Artikel 6: Beëindiging van het servicecontract

6.1. De Klant kan het servicecontract beëindigen door schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het lopende contractjaar door een email te sturen naar info@adyasenergy.nl

6.2. AdyasEnergy heeft het recht om het servicecontract te beëindigen indien de Klant in gebreke blijft bij het betalen van de vergoeding of indien de Klant zich niet houdt aan de voorwaarden van het servicecontract.

6.3. Bij beëindiging van het servicecontract zal AdyasEnergy de dienstverlening stopzetten en zijn beide partijen ontslagen van hun verplichtingen onder dit contract, met uitzondering van eventuele openstaande betalingen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van AdyasEnergy voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet of onvoldoende nakomen van haar verplichtingen onder dit servicecontract is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die de Klant in het lopende contractjaar heeft betaald.

7.2. AdyasEnergy is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, die ontstaat door het niet of onvoldoende functioneren van de omvormer, de app of de monitoring diensten van Enphase Energy.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1. AdyasEnergy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: natuurrampen, oorlog, stakingen, pandemieën, overheidsmaatregelen, technische storingen bij Enphase Energy of bij externe dienstverleners, en iedere andere omstandigheid waarop AdyasEnergy geen invloed kan uitoefenen.

8.2. Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om het servicecontract te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

 

Artikel 9: Wijzigingen in het servicecontract

9.1. AdyasEnergy behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het servicecontract eenzijdig te wijzigen. De Klant wordt hiervan minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld.

9.2. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft hij het recht om het servicecontract te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op het servicecontract is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het servicecontract zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderling overleg. Indien dit niet leidt tot een oplossing, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdyasEnergy gevestigd is.

 

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1. Indien één of meer bepalingen van dit servicecontract door een bevoegde rechter als ongeldig of niet afdwingbaar worden beschouwd, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit servicecontract.

11.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van het servicecontract en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van het servicecontract.

11.3. De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit het servicecontract zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AdyasEnergy over te dragen aan een derde partij.